-    

DEFENSIVE DRIVING TRAINING

"Left Side Of The Road"

Waarom defensief rijden?

Defensief rijgedrag is gericht op het voorkomen van ongevallen om zodoende leed en kosten te besparen. Bestuurders van voertuigen zullen door het toepassen van de principes van het defensief rijden beter in staat zijn om heel wat ongevallen te voorkomen.

CHEEC, is de National Safety Council (NSC) erkend Defensive Driving Training Center voor Suriname. Er zullen periodieke Defensive Driving trainingen worden verzorgd voor het publiek. Voor u bestaat de mogelijkheid om dan deel te nemen aan deze 1-daagse theorie training en 1 daagse praktijk (1 day theoritical and 1 day practical training). Deze training heeft wereldwijd bewezen bij te dragen aan het bewuster en veiliger deelnemen aan het verkeer.

De "DEFENSIVE DRIVING TRAINING- Left Side Of The Road" zal op aangegeven dagen worden verzorgd:

Kosten:
Theory & Practice with own vehicle: SRD 600.- p/person

Theory & Practice with CHEEC vehicle: SRD 650.- p/person

Doelgroep: BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN voor een ieder die de SAFE DRIVING SURINAME support.#DEFENSIVE_DRIVING_SURINAME
Contact: CHEEC kantoor, Sastrodisoemoweg no. 4, Lelydorp
Telefoon: 0368138 of 7240244 of 7240299
Aanmelding ook mogelijk via: www.cheec.net of email: info@cheec.net
Na de training succesvol te hebben afgerond ontvangt u een NSC Certificaat.

"Because we are also committed to the performance of your company”

Click here to download the form:

Voorwaarden: 1. De betaling dient vóór aanvang van de training volledig te worden te voldaan. 2. Alle betalingen moeten tenminste 1 week voor aanvang van training zijn voldaan. 3. Bij annulering dient u uiterlijk 1 week vóór aanvang van de training telefonisch/ per mail dit door te geven, bij gebreke waarvan wij genoodzaakt zijn u 50% van de totale kosten in rekening te brengen als zijnde annuleringskosten.
Training 
Trainingsperiode 
Familie Naam 
Voornaam 
Telefoon/ Cell 
Email 
Bedrijfsnaam
Branche
Beroep / Funktie / Positie
Afdeling
Bedrijfs Telefoon/ Faxnummer
Bedrijfs Email
Bedrijfs Adres
Ondergetekende zal het cursusgeld voor het bedrag van SRD 650.- betalen middels 
Ik accepteer dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en voorwaarden heb begrepen
Bank overmaking SRD rekeningnummer 2581418 bij de DSB Bank t.n.v. dhr. R. Tawjoeram, CHEEC, onder vermelding van uw achternaam en voornaam.
 
E-learning | CHEEC policies | Links | Shopping | Sitemap | RSS

Copyright © 2016, www.cheec.net® All rights reserved: Powered by Suriname Website Design Studio